Harmonogram pracy inspekcji został zaprezentowany wczoraj na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Jednym z głównych celów inspektorów w 2014 roku będzie sprawdzanie przestrzegania i egzekwowania przepisów związanych z zatrudnieniem.
Chodzi głownie o ograniczenie liczby przypadków zawierania kontraktów cywilnoprawnych, w sytuacji gdy praca jest świadczona na zasadach charakterystycznych dla umowy o pracę. Z większą niż dotychczas intensywnością inspektorzy będą sprawdzać prawidłowość zawierania umów terminowych. Które ze względu na łatwość wypowiadania coraz częściej stały się podstawa elastycznego zatrudnienia. W czasie kontroli inspektorzy sprawdzą, czy pracodawcy przestrzegają ograniczeń związanych z zawieraniem kolejnych umów na czas określony.
W przyszłym roku branżą, która znajdzie się na celowniku inspekcji pracy, będą agencje zatrudnienia wysyłające za granicę pracowników tymczasowych i pracodawcy korzystający z usług pracowników zewnętrznych. Kontrole będą tu ukierunkowane nie tylko na identyfikację nieprawidłowości wynikających z ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, ale także na wskazanie niepokojących tendencji będących wynikiem obchodzenia obowiązujących przepisów.
Wizyty przedstawicieli PIP mogą spodziewać się również placówki medyczne – zarówno przychodnie, szpitale, jak i oddziały ratunkowe. Przedmiotem kontroli będą zagadnienia związane z bhp, rozliczaniem i planowaniem czasu pracy, wypłatą wynagrodzeń.
Kontroli nie unikną też firmy transportowe. Inspektorzy będą monitorować przestrzeganie przepisów w zakresie czasu jazdy, postoju, przerw i odpoczynku kierowców. Inspektorom pomogą policja, Inspekcja Transportu Drogowego i Straż Graniczną. A to oznacza skrupulatniejszą weryfikację tachografów i ewidencji czasu pracy, zarówno w siedzibie firmy, jak i na trasie.
Ze względu na wysokie ryzyko wypadków przy pracy inspektorzy nie ominą również branży górniczej. Szczególnie firmy, które świadczą usługi pod ziemią.
Oczywiście stałym przedmiotem zainteresowania PIP będzie realizowanie przez wszystkich pracodawców obowiązku wypłaty należnych wynagrodzeń. W czasie posiedzenia ROP senator Jan Rulewski postulował aby w planie działań inspekcji uwzględnić, obok sprawdzania poziomu przestrzegania przepisów związanych z rodzicielstwem, także kontrole wdrażania w zakładach pracy elastycznych zasad rozliczania czasu pracy. Szczególnym zainteresowaniem inspektorów powinna być objęta treść porozumień wydłużających okresy rozliczeniowe czasu pracy.
Poza tym wizyty inspektorów PIP mogą w przyszłym roku spodziewać się pracodawcy z branży drzewnej, paliwowej, odlewniczej, a także przedsiębiorcy rozpoczynający działalność.