Harmonogram pracy inspekcji został zaprezentowany wczoraj na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Jednym z głównych celów inspektorów w 2014 roku będzie sprawdzanie przestrzegania i egzekwowania przepisów związanych z zatrudnieniem.
Chodzi głownie o ograniczenie liczby przypadków zawierania kontraktów cywilnoprawnych, w sytuacji gdy praca jest świadczona na zasadach charakterystycznych dla umowy o pracę. Z większą niż dotychczas intensywnością inspektorzy będą sprawdzać prawidłowość zawierania umów terminowych. Które ze względu na łatwość wypowiadania coraz częściej stały się podstawa elastycznego zatrudnienia. W czasie kontroli inspektorzy sprawdzą, czy pracodawcy przestrzegają ograniczeń związanych z zawieraniem kolejnych umów na czas określony.
W przyszłym roku branżą, która znajdzie się na celowniku inspekcji pracy, będą agencje zatrudnienia wysyłające za granicę pracowników tymczasowych i pracodawcy korzystający z usług pracowników zewnętrznych. Kontrole będą tu ukierunkowane nie tylko na identyfikację nieprawidłowości wynikających z ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, ale także na wskazanie niepokojących tendencji będących wynikiem obchodzenia obowiązujących przepisów.