Wśród emigrantów w wieku 13 lat i więcej jest ich 67 proc., podczas gdy w kraju taki poziom wykształcenia ma 49 proc. Polaków.
– Ci, co wyjechali, na ogół już nie wracają, a to oznacza, że zmarnotrawiony został wielki sukces edukacyjny, z jakim mieliśmy do czynienia podczas transformacji gospodarki. Tracimy szansę na zwiększenie innowacyjności naszego kraju i poprawę rozwoju demograficznego – ocenia prof. Krystyna Iglicka, demograf, ekonomista, rektor Uczelni Łazarskiego. Ale ci, którzy wyjechali, często nie mieli wyboru. Nad Wisłą nie mogli znaleźć zatrudnienia. Jednak także za granicą młodzi, wykształceni Polacy pracują poniżej swoich kompetencji, trafiając często na zmywak. Trwoni się więc ich wysiłek włożony w naukę i pieniądze wydane w związku z edukacją – z trudem zarobione przez nich albo przez ich rodziców.