Unia Europejska przeznaczy 6 mld euro na walkę z bezrobociem wśród młodych poniżej 25. roku życia. Według wstępnych założeń 2 mld zł z tej puli trafią do polskich województw, w których bezrobocie w tej grupie jest najwyższe.
Pieniądze popłyną do tych regionów, w których bezrobocie wśród młodych przekracza 25 proc. W przypadku Polski takie kryteria spełniają województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Część regionów oscyluje na granicy progu i w tym wypadku zależy im, aby statystyka zagrała na ich korzyść.
Zastrzyk gotówki z Brukseli zasili najbardziej potrzebujące budżety już w styczniu 2014 r. Głosowanie nad wieloletnim budżetem Unii Europejskiej zostało zaplanowane na listopad. Wciąż blokuje je Parlament Europejski.