Konsultowanie zmian z zatrudnionymi nie jest popularne. Spośród 3372 zarejestrowanych rad kolejną kadencję kontynuują jedynie 544.
Załogi przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników nie są zainteresowane tworzeniem reprezentacji, która może konsultować z pracodawcą kluczowe problemy związane z działalnością firmy i uzyskiwać informacje o jej planach dotyczących m.in. zatrudnienia. W ciągu trzech lat odsetek zakładów, w których działają rady pracowników, zmniejszył się prawie sześciokrotnie (z 9,99 proc. do 1,71 proc.). To skutek m.in. nieracjonalnych zasad ich powoływania.

Zła ustawa