Uprawnienia i pozycja reprezentacji związków zawodowych w firmie zależą od jej liczebności. Jednak pracodawcy nie mogą sprawdzić, ilu mają związkowców.
Kilka tygodni temu pracę straciła liderka związku zawodowego działającego w sieci handlowej Lidl. Jako jeden z powodów jej dyscyplinarnego zwolnienia pracodawca wskazał to, że kwartalne informacje o liczebności związku były znacząco zawyżone i niezgodne z prawdą.
– Działająca w spółce organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” poinformowała pracodawcę o aktualnej liczbie członków. Tymczasem pewne okoliczności wskazują, że może być ona inna. Mimo wątpliwości pracodawca nie ma żadnych narzędzi, które umożliwiałyby jej weryfikację. Jednocześnie przez ostatnie kilka miesięcy spółka była zmuszona – zgodnie z obowiązującymi przepisami – udzielać przewodniczącej komisji zakładowej zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w pełnym wymiarze. Mimo wątpliwości co do liczby związkowców – wyjaśnia Michał Jakimczyk, radca prawny, kierownik działu prawnego Lidl Polska.