Nawet 40 tys. zł ekwiwalentu za zaległy wypoczynek może otrzymać kierownik urzędu. Mimo że ponownie zostanie wybrany na stanowisko.
Do końca września pracodawcy mają udzielić zatrudnionym zaległego wypoczynku. Taka zasada dotyczy również kierowników jednostek samorządowych, w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków. Z sondy DGP przeprowadzonej w 60 gminach wynika, że część włodarzy nie zastosowała się do tej zasady. Argumentują to natłokiem pracy.
Takie działanie może się im opłacać. W przyszłym roku będą kolejne wybory samorządowe. Tym kierownikom urzędów, którzy mają zaległy urlop nawet z trzech poprzednich lat, trzeba będzie wypłacić ekwiwalent. Tego typu praktyki mają zostać ukrócone przez zmianę przepisów, którą zapowiada Julia Pitera, przewodnicząca sejmowej komisji administracji i cyfryzacji.