Minister administracji i cyfryzacji proponuje wprowadzić przepisy, na mocy których pracownik będzie mógł złożyć wniosek o urlop wychowawczy także w wersji elektronicznej.
Taką sugestię skierował do resortu pracy przy okazji opiniowania projektu nowego rozporządzenia w sprawie udzielania urlopu wychowawczego. Miałoby ono wejść w życie wraz ze zmianami dotyczącymi tych przerw na opiekę, które zaczną obowiązywać od 1 października 2013 r. Wprowadza je ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, którą 5 września 2013 r. pod pozycją 1028 ogłoszono w Dzienniku Ustaw.
Nowe przepisy przewidują m.in. ustanowienie jednego miesiąca urlopu wychowawczego przeznaczonego do wyłącznego wykorzystania przez każde z rodziców dziecka, który nie będzie mógł zostać przeniesiony na drugiego (np. z ojca na matkę).