Żołnierze będą mogli awansować na wyższe stopnie wojskowe, zajmując jednocześnie dotychczasowe stanowisko służbowe. Jednak co roku będą podlegać ocenie. Takie m.in. zmiany przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nią Senat.
Rozwiązania te mają usunąć wszelkie bariery związane ze służbą w armii zawodowej. Obecnie jeśli nie ma etatu dla konkretnego stopnia wojskowego, zainteresowany nie może na nie awansować. Po zmianie będzie to możliwe przy jednoczesnym pozostaniu na obecnym stanowisku. Zrezygnowano też z uwzględniania studiów I stopnia dla oficerów młodszych.
– Obecnie do stopnia kapitana można awansować, posiadając tytuł licencjata, a wykształcenie wyższe magisterskie jest konieczne dopiero od majora – zaznacza gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej.