Kandydaci na żandarmów będą musieli przejść specjalne teksty psychologiczne. Tak wynika z projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o żandarmerii wojskowej o wojskowych organach porządkowych oraz niektórych innych ustaw.
Proponowane rozwiązania umożliwią prowadzenie różnego rodzaju działań operacyjnych mających na celu ograniczenie liczby przestępstw z udziałem żołnierzy i pracowników wojska.
Osoby służące w żandarmerii będą mieć takie same uprawnienia jak celnicy. Dzięki temu zyskają możliwość kontroli osób biorących udział w misjach poza granicami kraju. Uprawnienia te będą dotyczyć nie tylko bagażu takich osób, ale także przewożonych ładunków.
W przypadku przyjęcia nowych przepisów osoby służące we wspomnianej formacji zyskają też niektóre uprawnienia, jakimi dysponuje obecnie policja. Będą mogły nie tylko reagować w przypadku zagrożenia życia, ale także zapobiegać sytuacjom kryzysowym.
Aby żandarmi mogli sprawnie wykonywać nowe obowiązki, osoby starające się o przyjęcie do tej formacji będą przechodzić takie same badania psychofizjologiczne jak policjanci, które są wskazane w art. 35a ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.). Dzięki temu do żandarmerii mają trafiać osoby odporne na naciski świata przestępczego.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji