Tygodniowy czas pracy prowadzących pojazdy na własny rachunek nie powinien przekraczać przeciętnie 48 godzin. Tak wynika z ustawy z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. poz. 567). Dziś weszła ona w życie.
W drugiej z nowelizowanych ustaw znalazł się nowy rozdział określający normy i zasady rozliczania kierowców niepozostających w stosunku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami czasem pracy tych osób jest czas od rozpoczęcia do zakończenia obowiązków, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach, wykonując czynności takie jak m.in. załadowywanie i rozładowywanie czy obsługę codzienną pojazdów oraz przyczep.
Tygodniowy wymiar obowiązków nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Może być on jednak przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas zatrudnienia nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie.