Tygodniowy czas pracy prowadzących pojazdy na własny rachunek nie powinien przekraczać przeciętnie 48 godzin. Tak wynika z ustawy z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. poz. 567). Dziś weszła ona w życie.
W drugiej z nowelizowanych ustaw znalazł się nowy rozdział określający normy i zasady rozliczania kierowców niepozostających w stosunku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami czasem pracy tych osób jest czas od rozpoczęcia do zakończenia obowiązków, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach, wykonując czynności takie jak m.in. załadowywanie i rozładowywanie czy obsługę codzienną pojazdów oraz przyczep.
Tygodniowy wymiar obowiązków nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Może być on jednak przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas zatrudnienia nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie.
Zgodnie z nowymi przepisami czas wykonywania obowiązków przez takich kierowców powinien być ewidencjonowany. Przedsiębiorcy z branży transportowej wykonujący osobiście działalność gospodarczą, dla której wymagane jest posiadanie licencji wspólnotowej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego, będą prowadzili taki rejestr we własnym zakresie.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 16 lipca 2013 r.