Zmiana przepisów wynika z konieczności implementacji unijnej dyrektywy 2010/18/UE (z 8 marca 2010 r., Dz.Urz. UE L 68/13) .

Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie nieprzenoszalnej części wychowawczego, którego maksymalny wymiar wynosi 3 lata. Wydzielenie dla każdego uprawnionego rodzica jednego miesiąca urlopu i uniemożliwienie przeniesienia go na drugiego opiekuna ma zachęcić ojców do częstszego korzystania z tego uprawnienia. Jeśli jedno z rodziców zrezygnuje ze swojej części, wymiar wychowawczego wyniesie 35, a nie 36 miesięcy. W trakcie prac w komisji zasada ta została zmieniona wyłącznie względem osób samotnie wychowujących dziecko. W ich przypadku urlop wychowawczy nie ulegnie obniżeniu.

W projekcie nowelizacji proponuje się także podwyższenie z 3 do 4 miesięcy wymiaru wychowawczego, który może być wykorzystany równocześnie przez oboje rodziców. Ponadto urlop ten będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas w czterech częściach.

Projekt przewiduje też wprowadzenie zasady, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu, na czas korzystania przez pracownika z wychowawczego. Dzięki temu wykorzysta on bez przeszkód wypoczynek, do którego prawo nabył przed przerwą na opiekę. Obecnie okres przedawnienia prawa do urlopu wynosi trzy lata, co może powodować przedawnienie go w razie długotrwałego korzystania z wychowawczego (np. w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Sejm, w związku z przyjęciem poprawek do pierwotnej wersji projektu po pierwszym czytaniu, postanowił skierować go ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 października 2013 r.

Etap legislacyjny

Czeka na II czytanie w Sejmie