Ułatwienia dotyczą zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika. Nowelizacja porządkuje i uzupełnia warunki dotyczące egzaminów wstępnych i zawodowych i precyzuje zasady odbywania aplikacji. Znosi też reglamentację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.

Do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej nie będzie już potrzebna licencja. Zastąpi ją wpis na listę kwalifikowanych pracowników. Zamiast egzaminu, konieczne będzie odbywanie cyklicznych szkoleń lub kursów.

Łatwiej będzie też zdobyć uprawnienia przewodnika turystycznego czy pilota wycieczek. Ustawa znosi obowiązkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne. Precyzuje także wymagania dla przewodników górskich.

Nowelizacja zdecydowanie ułatwia również dostęp do zawodów trenera i instruktora sportu. Redukuje warunki niezbędne do wykonywania tych zawodów.

Ustawa zmienia listę warunków, które muszą spełniać osoby ubiegające się o licencję detektywa. W miejsce egzaminu państwowego wprowadza obowiązkowe szkolenia.

W czerwcu Sejm uchwalił nowelizację ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, reszta - 1 stycznia przyszłego roku.