Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego, zapłaci 120 zł za przystąpienie do części teoretycznej egzaminu (w części ustnej i pisemnej). Egzamin praktyczny będzie natomiast kosztował 210 zł - nowe stawki określa znajdujący się w fazie uzgodnień projekt rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych.

Obecnie opłaty te wynoszą odpowiednio 120 i 180 zł. Nowe stawki mają wejść w życie 1 lipca 2014 roku. Z projektu rozporządzenia wynika, że osoby, które wniosły opłatę egzaminacyjną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a nie przystąpiły do sprawdzianu, obowiązuje wysokość cen zgodna z przepisami dotychczasowymi.

- Wyższa o 30 zł stawka za egzamin praktyczny to na razie propozycja resortu sportu. Możliwe, że ulegnie ona jeszcze zmianie, ale ministerstwo nie ma już wiele czasu na modyfikowanie decyzji. Czekamy na ostateczne regulacje - mówi Katarzyna Rosiak z zespołu do spraw usług turystycznych województwa małopolskiego.

Projekt zmienia także stawki dla egzaminatorów przewodników górskich. Wzrosną one z 250 zł do 300 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki uzasadnia, że podniesienie stawek wynagrodzeń egzaminatorów pomoże zmniejszyć ryzyko, iż zabraknie chętnych do pełnienia funkcji członków tych komisji. "Należy zauważyć, iż stawki te nie uległy zmianom od 2004 roku, choć ogólny poziom inflacji na przestrzeni lat 2004-2012 wyniósł około 31 proc.. Licząc kwotę wynagrodzenia uwzględniającego inflację, należałoby ustanowić je na poziomie 328 zł" - wyliczył resort. Ministerstwo zaznacza przy tym, że taka podwyżka wiązałaby się z jeszcze większym obciążeniem osób przystępujących do tego sprawdzianu, ponieważ to z ich wpłat są rekompensowane te wynagrodzenia.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest spowodowana wejściem w życie ustawy deregulacyjnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 829). Wprowadziła ona zmiany w sposobie uzyskiwania uprawnień przez przewodników - zniosła wymogi egzaminacyjne dla pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych (miejskich, terenowych) i międzynarodowych przewodników wysokogórskich; pozostawiła je natomiast dla przewodników górskich.

Etap legislacyjny:

Projekt w trakcie uzgodnień