W 2012 r. głównym przedmiotem skarg kierowanych do inspekcji – podobnie jak w poprzednich latach – było wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia należne pracownikowi. Problemy z tego zakresu dotyczyły 38 proc. zgłoszeń. Jednocześnie tematyka ta stanowiła 19 proc. udzielonych porad, zaś czas pracy – 9,8 proc.

Nieprzestrzeganie przepisów określających zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń występuje we wszystkich grupach pracodawców, bez względu na rodzaj działalności i poziom zatrudnienia. Przyczyną zaległości jest często m.in. nieznajomość przepisów i ich nieprawidłowa interpretacja.

Oczywiście firmy nadal też próbują uniknąć płacenia składek i podatków od wypłacanych pensji. Odnotowywane są więc przypadki wypłacania wynagrodzenia w kwocie wyższej niż zadeklarowana w umowie o pracę bądź wypłaty niektórych składników pensji (takich jak dodatki, premie czy nagrody, a także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) bez ujawnienia tego faktu na listach płac, naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.