Informowanie o każdej zmianie dotyczącej pracy cudzoziemca w firmie czy wysokości jego zarobków to nowy obowiązek, który chce nałożyć na przedsiębiorców Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Eksperci podkreślają, że zwiększenie obciążeń związanych z zatrudnieniem obcokrajowców będzie wpływać zniechęcająco na pracodawców.
Zdaniem Jerzego Samborskiego z Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw Unicorn planowane zmiany to zła wiadomość, ponieważ Polsce, podobnie jak całej Europie, ze względu na niski przyrost naturalny będzie w przyszłości brakować rąk do pracy.
MPiPS podkreśla, że zmiany w prawie wyeliminują nadużycia w zatrudnianiu cudzoziemców. Pracodawcy będą musieli składać oświadczenia o zamiarze powierzenia im pracy, rejestrowane w publicznych pośredniakach. Firmy poinformują, czy nastąpiło rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca, jej zakończenie lub przerwa w jej wykonywaniu. Co ważne, urzędy będą sprawdzać stan faktycznego zatrudnienia cudzoziemców i na bieżąco monitorować, na jakim stanowisku i za jakim wynagrodzeniem wykonywane są obowiązki.