W tym roku osoby zatrudnione w zagranicznych placówkach nie powinny liczyć na wyższy dodatek zagraniczny. Ich świadczenia nie będą już automatycznie waloryzowane.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz.U. nr 239, poz. 2048 z późn. zm.), który trafił do konsultacji.
Obecnie na podstawie art. 5 tego rozporządzenia wysokość dodatku, który przysługuje członkowi służby zagranicznej w placówce poza granicami, ustala pracodawca przy zastosowaniu mnożników określonych w jego załączniku. Zależy ona od zajmowanego stanowiska i kosztów życia w danym kraju.