W tym roku osoby zatrudnione w zagranicznych placówkach nie powinny liczyć na wyższy dodatek zagraniczny. Ich świadczenia nie będą już automatycznie waloryzowane.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz.U. nr 239, poz. 2048 z późn. zm.), który trafił do konsultacji.
Obecnie na podstawie art. 5 tego rozporządzenia wysokość dodatku, który przysługuje członkowi służby zagranicznej w placówce poza granicami, ustala pracodawca przy zastosowaniu mnożników określonych w jego załączniku. Zależy ona od zajmowanego stanowiska i kosztów życia w danym kraju.
Świadczenie to jest waloryzowane raz w roku 1 maja. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) chce to jednak zmienić. Dlatego w projekcie nowelizacji wprowadziło przepis, który wyklucza obowiązkową, coroczną podwyżkę dodatku. Będzie ona zależała od decyzji szefa resortu i jego konsultacji z ministrami gospodarki oraz pracy.
MSZ podkreśla, że w maju ubiegłego roku na waloryzacje dla blisko 2,2 tys. osób musiał wydać 6,5 mln zł. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów taka podwyżka będzie dokonywana, jeśli pozwoli na to sytuacja budżetowa.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. W tym roku nie zostanie więc już przeprowadzona obowiązkowa waloryzacja.
Kierowaną przez MSZ służbę zagraniczną tworzą dyplomaci i urzędnicy zatrudnieni w centrali ministerstwa i na placówkach dyplomatycznych. Działa ona na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. nr 128, poz. 1403 z późn. zm.). W przepisach tych określony jest sposób jej funkcjonowania, a także prawa i obowiązki jej członków.
Etap legislacyjny
Projekt