Zaledwie 2,7 tys. Polaków pobierało w 2012 r. zasiłki dla bezrobotnych przysyłane z zagranicy. W tej grupie znalazło się 28 osób z kuroniówką z... upadającej Grecji.
Polacy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii czy do Holandii na kilka miesięcy tylko po to, by zdobyć tam uprawnienia do lokalnych świadczeń – są częstym tematem zachodnich mediów i debaty politycznej. Tabloidy brytyjskie czy skrajni holenderscy politycy lubią wyolbrzymiać problem i mówić nawet o zagrożeniu ze Wschodu. W praktyce to jednak zjawisko marginalne.
Za granicą pracuje około 1,7 mln Polaków. W naszym kraju zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych pobierają niecałe trzy tysiące. Do tego od lat widać wyraźny trend spadkowy – mniej osób pobiera zagraniczną kuroniówkę.