Przedsiębiorstwa w ramach działań informacyjnych upubliczniają wizerunki pracowników w rozmaitych materiałach, np. identyfikatorach lub też na swoich stronach internetowych. Rodzi się pytanie, czy pracodawcy mają do tego prawo, a pracownicy obowiązek np. wykonania fotografii na własny koszt i ich dostarczenia firmie.
Przez wizerunek należałoby ogólnie rozumieć (obraz) wygląd fizyczny człowieka, na podstawie którego możliwe jest ustalenie jego tożsamości. Traktuje się go jako dobro osobiste każdego zainteresowanego, a ponadto przyjmuje się, że należy on do katalogu danych osobowych.

Funkcja publiczna