Stosowanie umów terminowych daje firmom przewagę konkurencyjną, której ustawodawca nie powinien pozbawiać w trudnych dla gospodarki chwilach. 24-miesięczny limit pracy na czas określony byłby nieuzasadniony.
Strona związkowa przedstawiła propozycje zmian do kodeksu pracy, obejmujące rozwiązania mające służyć stabilizacji zatrudnienia, które mają stanowić przedmiot dalszych dyskusji w komisji trójstronnej. Najważniejsze z nich dotyczą ograniczenia zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony oraz możliwości ich wypowiadania. Zakładają określenie maksymalnego czasu zatrudnienia u danego pracodawcy na takiej podstawie. Limit ma wynosić 24 miesiące z możliwością wydłużenia do 36 miesięcy w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Jego przekroczenie byłoby równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.
Czas na stabilność i kompromis