Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę) po przepracowaniu w ubiegłym roku niespełna sześciu miesięcy mogą liczyć pracownicy, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim albo ojcowskim.
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), który został przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji.
Zgodnie z nim do osób uprawnionych do otrzymania trzynastki po przepracowaniu mniej niż pół roku w ciągu roku kalendarzowym dołączą te korzystające z uprawnień rodzicielskich. Rządowy projekt trafi teraz do Sejmu, gdzie zostanie skierowany do wspólnych prac z projektem przygotowanym przez senacką Komisją Ustawodawczą. Oba stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (sygn. akt P 59/11). Ten wskazał, że katalog przypadków, które wyłączają zasadę przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy jako warunku do nabycia trzynastki, jest zróżnicowany i niejasny. Sędziowie wskazali, że wyłączenie uwzględnia np. nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia czy rodziców na wychowawczym, ale już nie opiekunów korzystających z urlopu macierzyńskiego.
Wejście rządowego i senackiego projektu zakłada wypłacenie świadczeń z mocą wsteczną, czyli z uwzględnieniem osób, które również w ubiegłym roku korzystały z takich uprawnień rodzicielskich.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd