Jesteście krajem małego, średniego i mikro biznesu. Jeśli więc koszty pracy są zbyt wysokie, ludzie nie będą zatrudniani – mówi Brent Wilton, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Pracodawców. Namawia rząd, związki zawodowe i biznes, by zaczęli rozmawiać o wizji Polski i wcielać ją w życie. To jedyna droga, by poradzić sobie z bezrobociem, i wśród młodzieży, i osób starszych.

„Polska ma silną pozycję wobec krajów strefy euro” – przypomina Brent Wilton w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria – „To, czego potrzebujecie, to dialog pomiędzy rządem, biznesem i społeczeństwem na temat tego, jakiej Polski chcą ludzie. Musimy wyjść poza dotychczasowe schematy takiej rozmowy. Biznes chce sukcesu Polski, ludzie chcą sukcesu Polski i, miejmy nadzieję, rząd również chce tego samego. Problem aktywizacji bezrobotnych to właśnie kwestia dialogu, czyli chęci ludzi do tego, by usiąść, przeanalizować sprawę i wspólnie starać się znaleźć rozwiązanie” .

Konieczność dialogu

Rząd razem z przedsiębiorcami i związkami zawodowymi powinni osiągnąć porozumienie, aby zwiększyć ochronę i prawa pracowników oraz stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorstw.

„Ostatecznie to i tak od przedsiębiorców i silnego sektora prywatnego będzie zależała kwestia bezrobocia młodych i starszych. Rząd nie może tworzyć nowych miejsc pracy, tworząc koszty. Biznes potrzebuje przestrzeni i odpowiedniego otoczenia. To wymaga zrozumienia, jaki jest odpowiedni świat dla biznesu. Czasami tego brakuje” – uważa Brent Wilton.

Dziś szczególnie palącym problemem jest bezrobocie młodych, trzeba zatem wspólnie uzgodnić taki kształt struktury gospodarki, by znaleźli zatrudnienie.

Wysokie koszt pracy są hamulcem

„Utrzymywanie wysokich kosztów może być korzystne dla tych, którzy pracują, ale będzie niekorzystne dla tych, którzy szukają pracy. Pracodawcy zwykle chcą dobrze opłacanych, dobrze wykształconych i wydajnych pracowników, chociaż istnieje przekonanie, że zależy im tylko na cięciu kosztów, obniżaniu wynagrodzeń i czerpaniu większych profitów. Ale jeśli nie będą osiągali zysków, nie będą w stanie zatrudnić nikogo. Więc to jest kwestia wypracowania równowagi” – mówi Brent Wilton.
Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE,z ang. The International Organisation of Employers) zwraca uwagę, że zwłaszcza w dobie kryzysu należy przeprowadzić reformy strukturalne. Jednak w poszczególnych krajach będą przebiegały one inaczej, ze względu na odmienne uwarunkowania. Zatem i Polska powinna znaleźć swoją drogę. Dlatego rząd powinien mieć wizję miejsca kraju nie tylko w europejskiej gospodarce, ale i światowej. Następnym krokiem będzie stworzenie takiej struktury, która tę wizję zrealizuje.

„To poważna kwestia, bo dotyka wielu dziedzin gospodarki i problemów społecznych. Taka dyskusja miała już miejsce w innych krajach, np. w Singapurze. Nie odniesiecie sukcesu wdrażając rozwiązanie, które nie pasuje do sytuacji w Polsce. Pracodawcy wiedzą, w czym jest problem, rząd, związki zawodowe i ludzie powinni tego wysłuchać. Zbyt często zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli zatkane uszy. Nie możemy tak dłużej funkcjonować. Polski nie stać na to, by ignorować niektóre problemy, jeśli chce odnieść w przyszłości sukces” – przestrzega Brent Wilton.

Podczas sobotniej gali Pracodawców RP Brent Wilson został wyróżniony Wektorem 2012. Jak podano w uzasadnieniu, to nagroda za wprowadzenie Międzynarodowej Organizacji Pracodawców do struktur, które podejmują kluczowe decyzje dla światowego biznesu, także za wspieranie integracji środowiska przedsiębiorców oraz za promowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu.

IOE jest największą organizacją skupiającą prywatnych przedsiębiorców na świecie – zrzesza 152 stowarzyszeń ze 144 krajów. Wspiera rozwój przedsiębiorczości, propagując przy tym prawa pracownicze.