– Ponad połowa tych środków zostanie przeznaczona na aktywizację osób młodych, które będą miały możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, staży, przygotowania zawodowego, jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz konsultacji i doradztwa związanego z jej prowadzeniem – wyjaśnia Piotr Popa, rzecznik prasowy MRR.

Pozostałe 15 proc. (24,7 mln euro) poszczególne województwa będą mogły przeznaczyć na najpilniejsze dla nich cele. Samorządy chcą najczęściej wspierać młodych bezrobotnych, organizując dla nich za pieniądze z UE szkolenia i staże oraz wypłacając im bezzwrotne dotacje na założenie firmy.

– Chcemy ubiegać się o dodatkowe środki na ten cel, ponieważ zainteresowanie bezzwrotnymi dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w naszym regionie jest bardzo duże – podkreśla Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie.

W woj. zachodniopomorskim zostały wydane już wszystkie unijne pieniądze przeznaczone na aktywizację bezrobotnych. W innych regionach zostały jeszcze unijne środki, ale wszędzie fundusze na walkę z bezrobociem przyznane na lata 2007–2013 się już kończą. Na Podlasiu zostało około 1 mln euro, a potrzeby są ogromne, bo stopa bezrobocia w tym regionie wyniosła w listopadzie 14,2 proc. W ciągu miesiąca wzrosła o 0,3 pkt proc.

Tamtejszy WUP na 2013 rok zaplanował tylko jeden konkurs w ramach PO KL. Mają być w nim wybrane do dofinansowania projekty szkoleń i staży wsparcia dla osób bezrobotnych do 30. i powyżej 50. roku życia.

– Dzięki dodatkowym środkom pula pieniędzy w konkursie może zostać zwiększona. Chcemy też zorganizować drugi konkurs adresowany do osób zwalnianych z pracy – mówi Hubert Ostapowicz, wicedyrektor WUP w Białymstoku. W województwie świętokrzyskim (stopa bezrobocia 15,2 proc.) odbędą się w tym roku dwa konkursy. Region liczy jednak na dodatkowe 10 mln zł.

– Chcemy je przeznaczyć na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz młodych bezrobotnych – informuje Waldemar Bujała z WUP w Kielcach.

Zgodnie z założeniami MRR do końca 2015 roku z dodatkowych pieniędzy na aktywizację zawodową skorzysta w całym kraju 44 tys. osób młodych.