Pani Katarzyna pracuje, ma umowę na czas nieokreślony. Jej mąż nie jest zatrudniony i jest objęty jej ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak podejmuje sporadycznie pracę na zasadzie umowy-zlecenia. – Czy za każdym razem muszę w pracy zgłaszać ten fakt i wyrejestrowywać męża? Czy też mąż może być przez cały czas objęty moim ubezpieczeniem zdrowotnym? – pyta czytelniczka.
W czasie trwania umowy-zlecenia mąż pani Katarzyny nie może korzystać z jej ubezpieczenia. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że osoba podejmująca pracę na zasadach umowy-zlecenia zostaje objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. To znaczy, że w chwili podpisania takiej umowy zleceniodawca męża pani Katarzyny powinien zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego.
Za każdym razem, gdy mąż podpisuje umowę-zlecenie, pani Katarzyna powinna powiadomić o tym swój zakład pracy, który na podstawie jej oświadczenia zgłaszał męża do ubezpieczenia zdrowotnego. Zakład pracy powinien poinformować o tym ZUS. We wniosku powinna być określona data, od której mąż nie jest już objęty ubezpieczeniem pani Katarzyny. Ta data to dzień, w którym mąż rozpoczął pracę na zasadzie umowy-zlecenia. Po zakończeniu przez męża pracy na zlecenie, pani Katarzyna powinna ponownie zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny od dnia, w którym jego umowa wygasła. Niestety, trzeba powtarzać to za każdym razem, gdy członek rodziny podpisuje umowę-zlecenie.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 3 i art. 66 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135).