Czy pensję można wywalczyć przed sądem

Zatrudniony nie otrzymuje należnych mu składników wynagrodzenia za pracę. Czy może domagać się ich wypłaty przed sądem pracy?

Czy inspektor może nakazać wypłatę

Od trzech miesięcy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia swoim pracownikom. Jeden z zatrudnionych, któremu zależy na szybkim odzyskaniu należnych mu pieniędzy, zastanawia się nad zgłoszeniem sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy. Czy inspektor może nakazać wypłatę zaległych pensji?

Czy nakaz inspektora podlega egzekucji

Inspektor pracy wydał nakaz wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Pracodawca nadal jednak nie wypłaca świadczeń. Czy w takiej sytuacji możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Czy roszczenia pracowników zaspokoi fundusz

Sąd upadłościowy wydaje postanowienie o upadłości pracodawcy. Czy w takim przypadku niezaspokojone świadczenia pracowników będą wypłacone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?

Czy ucieczka szefa uniemożliwi wypłatę

W zwykłym dniu pracy zatrudnieni dowiedzieli się, że pracodawca porzucił zakład pracy, ale nie zlikwidował działalności i nie wiadomo, gdzie teraz przebywa. Czy w takiej sytuacji pracownicy tracą możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z FGŚP?

Czy można zagrozić firmie odejściem

Pracodawca systematycznie spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia. Pracownik, który wykonuje ważne dla firmy projekty, dotychczas tolerował takie opóźnienia, ale ostatnio otrzymał interesującą ofertę zatrudnienia. Czy może zadeklarować pracodawcy, że odejdzie z firmy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nie będzie otrzymywał pensji w terminie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób można odzyskać od pracodawcy zaległe wynagrodzenie

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedź na wszystkie powyższe pytania