Prawo powinno wymuszać, by część urlopu brał ojciec, np. podnosząc mu świadczenie. Ustawodawca powinien także wydłużyć okres na wykorzystanie uprawnień związanych z macierzyńskim do czasu ukończenia przez dziecko 6. roku życia – stwierdziła Agnieszka Graff z Kongresu Kobiet podczas prezydenckiej debaty na temat polityki prorodzinnej.
,,Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci” – to temat debaty, która wczoraj odbyła się z inicjatywy Prezydenta RP. Uczestnicy spotkania dyskutowali o warunkach, jakie należy stworzyć, aby młodzi ludzie mogli realizować swoje plany dotyczące wielkości rodziny.
Paweł Woliński z Fundacji Mamy i Taty zwracał uwagę, że sukces polityki prorodzinnej będzie zagwarantowany, jeżeli świadczenia związane z urodzeniem dzieci będą miały charakter powszechny. Obecne rozwiązania są adresowane do ograniczonej grupy osób. Wzorem państw zachodnich świadczenia związane z rodzicielstwem powinny wynikać z samego faktu urodzenia dziecka, a nie np. z posiadania ubezpieczenia, czy statusu pracownika.
Paneliści zwracali uwagę by rząd w pracach nad nowymi rozwiązaniami wziął pod uwagę pozycję rodzica na rynku pracy.
– Państwo powinno obniżyć obciążenia związane z jego zatrudnieniem . W ten sposób pracodawca będzie zainteresowany pracą opiekuna również po zakończeniu urlopu rodzicielskiego – przekonywała Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.
Jak podaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z PKPP „Lewiatan”, dla 33 proc. małych pracodawców koszty związane z udzielaniem świadczeń rodzicielskich stanowią duże i bardzo duże obciążenie.
Zdaniem Joanny Krupskiej państwo powinno wprowadzić preferencyjne dla rodziców rozwiązania podatkowe, takie jak możliwość wspólnego rozliczania się z dziećmi czy przesuwanie niezrealizowanej ulgi na dzieci na kolejne lata.
W czasie dyskusji zwracano również uwagę, by uprawnienia rodzicielskie były rozdzielane między ojca i matkę.
– Prawo powinno wymuszać, by część urlopu brał ojciec, np. podnosząc mu świadczenie. Ustawodawca powinien także wydłużyć okres na wykorzystanie uprawnień związanych z macierzyńskim do czasu ukończenia przez dziecko 6. roku życia – twierdzi Agnieszka Graff z Kongresu Kobiet.