W dni świąteczne zakazana jest praca w placówkach handlowych. Sprzedaż mogą wtedy prowadzić np. właściciele sklepów, ale PIP sprawdza, czy odbywa się ona zgodnie z przepisami.
W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła przypadki naruszania zakazu pracy w handlu w święta u 104 pracodawców. Dotyczyły one 285 pracowników. Na sprawców wykroczeń inspektorzy nałożyli 56 mandatów na ogólną kwotę ok. 66 tys. zł.
Zgodnie z art. 1519a k.p. praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. Oznacza to, że sprzedaży w takim dniu nie może prowadzić pracownik, a jedynie właściciel np. sklepu lub osoby pracujące na podstawie kontraktów cywilnoprawnych, pod warunkiem że zatrudnienie takie nie jest świadczone w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Wymóg ten nie jest prosty do spełnienia dla firm z branży handlowej. Zatrudnienie na zleceniu w sklepie spełnia bowiem często wszystkie cechy stosunku pracy. Pracodawca zazwyczaj kieruje pracą osób i nadzoruje je oraz wskazuje czas i miejsce jej świadczenia.