Polska diaspora jest piątą najliczniejszą grupą w krajach OECD. Według danych organizacji w 2010 roku do państw tego ugrupowania wyjechało 226 tys. naszych rodaków – wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Dwa lata wcześniej w krajach OECD mieszkało już 3,517 mln Polaków, którzy w 2010 roku przesłali do Polski 7,575 mld dolarów.

Przeszło jedną czwartą polskich emigrantów (28,8 proc.) stanowią ludzie z wyższym wykształceniem. Ale jak podkreśla raport, Od 2000 roku rośnie w krajach OECD liczba migrantów w wyższym wykształceniem. Wzrost ten przekracza 60 proc. dla emigrantów z Indii (67 proc.), Meksyku (69 proc.) Polski (61 proc.) i Rumunii (63 proc.).

Najbardziej liczną diasporę w krajach OECD – ponad 20 mln – stanowią Meksykanie. Na drugim miejscu są Włosi – 5,2 mln, potem idą Niemcy – 4,125 mln i Brytyjczycy 3,628 mln. Polacy są na piątej pozycji. Według danych OECD w krajach tego ugrupowania w 2008 roku mieszkało więcej Hindusów (3,778 mln), ale Indie nie są członkiem organizacji.

Reklama

W skład OECD wchodzą 34 najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa świata o ustroju demokratycznym (Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Ponadto, w pracach OECD w pełni uczestniczy Komisja Europejska), tworząc elitarny „klub bogatych”. Państwa członkowskie Organizacji zamieszkuje 18 proc. ludności świata, lecz odpowiadają one za 72 proc. światowego dochodu narodowego brutto, 61 proc. światowej wymiany handlowej i 95 proc.ogółu oficjalnej pomocy rozwojowej.