Zatrudnieni, aby nadążyć za potrzebami rynku pracy, coraz częściej muszą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Prawo pracy umożliwia im połączenie pracy z nauką.
Nie zawsze podjęcie kształcenia wiąże się z prawem do udogodnień ze strony firmy. Prawo pracy przewiduje jednak wsparcie dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z kodeksem pracy pod pojęciem tym rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt pracodawcy
W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy przysługuje płatny urlop szkoleniowy
- Kiedy pracodawca opłaca kształcenie pracownika
- Jak prawo zabezpiecza interes pracodawcy gdy pracownik nie ukończy nauki
- Jak wygląda wzór umowy szkoleniowej
- Kiedy pracownik nie zwraca kosztów kształcenia