Firma, która nie chce przywrócić pracownika, zamiast grzywny, może mu zapłacić świadczenie pieniężne. Jeśli pracodawca zignoruje karę nałożoną na niego przez sąd, może trafić do aresztu.

Czy sąd nałoży na pracodawcę kilka grzywien

Sąd nakazał firmie dopuszczenie pracownika do pracy w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia na niego grzywny w kwocie 5 tys. zł. Po zignorowaniu tego zakazu pracodawcy wymierzono taką grzywnę. Czy sąd ma jeszcze inne instrumenty, aby wymusić wykonanie wyroku?

Czy za egzekucję trzeba zapłacić

Pracownik wygrał proces o przywrócenie do pracy. Wartość przedmiotu sporu przekraczała 50 tys. zł i zainteresowany musiał uiszczać opłaty stosunkowe. Czy obowiązek ich ponoszenia przeniesie się na postępowanie egzekucyjne?

Czy komornik może wyegzekwować wyrok

Sąd uwzględnił powództwo pracownika o przywrócenie do pracy. Pracodawca nie chce go wykonać. Czy podwładny powinien skierować sprawę do komornika?

Czy pracodawca może złożyć wyjaśnienia

Zatrudniony wygrał sprawę o przywrócenie do pracy. Uchybił jednak terminowi do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy. Mimo tego wniósł przeciwko pracodawcy wniosek egzekucyjny, przedstawiając nieprawdziwe informacje. Czy pracodawca może bronić się przed takim wnioskiem?

Czy za brak sprostowania można iść do aresztu

Prezes spółki ignoruje nakazy sądu i nie chce wydać pracownikowi sprostowanego świadectwa pracy mimo nakładania na niego kolejnych grzywien. Czy sąd może zastosować surowszy środek przymusu?

Czy pracodawca, który wykona wyrok, może wyjść z aresztu

Firma konsekwentnie odmawiała wykonania wyroku nakazującego jej dopuszczenie do pracy pracownika. Zachowywała się tak, mimo nakładania na nią kolejnych grzywien. Zostały one zgodnie z przewidzianym w postanowieniu sądu przelicznikiem zamienione na areszt, w którym pracodawca został umieszczony. Czy jego deklaracja, że wykona wyrok, wpłynie na dalsze stosowanie tego środka?

Czy sąd może elastycznie określić termin wyroku

Pracodawca nie wykonał wyroku nakazującego mu wydanie świadectwa pracy pracownikowi, bo dokumentacja umożliwiająca sporządzenie świadectwa została zabezpieczona przez organa ścigania. Czy termin nakazania wykonania wyroku wyznaczony przez sąd może uwzględniać taką okoliczność?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Jak uzyskać przywrócenie do pracy lub sprostowanie świadectwa pracy.