Osoby bezrobotne oraz pracujące mogą bez ponoszenia kosztów podnosić kwalifikacje lub uzupełniać kompetencje, uczestnicząc w kursach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Czy podejmując szkolenie z UE, zyskuje się stypendium

Jestem pracownikiem administracyjnym i od dwóch lat bez skutku szukam pracy, ponieważ nie radzę sobie z obsługą komputera. Zapisałam się na unijny kurs, który pozwoli biegle opanować obsługę tego urządzenia. Czy z tytułu udziału w nim przysługują mi jakieś świadczenia?

Czy udział w kursie daje prawo do ubezpieczenia

Pół roku temu straciłam pracę. Od tego czasu nie podlegam ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Ostatnio znalazłam w internecie ogłoszenie o bezpłatnych warsztatach aktywnego poszukiwania pracy dofinansowanych przez Unię. Słyszałam, że przystępując do takiego projektu szkoleniowego, zyskam ubezpieczenie. Czy realizator szkoleń będzie odprowadzał za mnie składki?

Czy szkolący się traci status bezrobotnego

Jestem zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, a od miesiąca przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Urząd nie ma dla mnie żadnej oferty w moim wyuczonym zawodzie. Niedawno zapisałem się na ciekawe szkolenia organizowane przez firmę, która otrzymała na ten cel unijną dotację. Obawiam się jednak, że jeśli wezmę udział w tym kursie, to stracę status bezrobotnego i świadczenie. Czy urząd wykreśli mnie z rejestru?

Czy częsta nieobecność na kursie kosztuje

Jestem pielęgniarką, ale od sześciu lat nie pracuję w zawodzie, ponieważ samotnie wychowuję dwójkę dzieci. Ostatnio zostałam zakwalifikowana do półrocznego projektu szkoleniowego przygotowującego do pracy w charakterze opiekunki osoby starszej. Jednak obawiam się, że będę często opuszczać zajęcia, ponieważ muszę zajmować się moim młodszym dzieckiem. Czy za niską frekwencje na zajęciach grożą jakieś sankcje finansowe?

Czy po kursie zawsze przysługuje certyfikat

Od miesiąca uczestniczę w unijnym szkoleniu przygotowującym do pracy w charakterze operatora koparkoładowarki. Ostatnio nawiązałem kontakt z przedsiębiorcą, który chce mnie zatrudnić, ale dopiero po ukończeniu kursu. Wymaga certyfikatu potwierdzającego umiejętności, które uzyskam po odbyciu szkolenia. Czy organizator kursu ma obowiązek mi go wydać?

Czy do podjęcia szkolenia trzeba być pełnoletnim

Mam 17 lat, nie pracuję ani się nie uczę. Chciałabym biegle władać językiem angielskim, ale nie stać mnie na opłacenie kursu. Słyszałam, że na rynku są dostępne bezpłatne szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe, które otrzymały na ten cel dotacje z UE. Czy przysługuje mi prawo do udziału w takim szkoleniu?
To jest tylko część artykułu. W pełnej treści poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznym wydaniu eDGP: Jak za darmo nauczyć się języka obcego lub obsługi komputera.