Rośnie liczba studentów na wojskowych uczelniach. W ten sposób zwiększają swoją szanse na pracę w służbach mundurowych - mówi Gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i nowy rektor.
Czy Akademia Obrony Narodowej jest nastawiona tylko na kształcenie kandydatów na żołnierzy oraz obecnie służących w armii?
Nie. Kształci przede wszystkim wyższe kadry dowódcze, głównie starszych oficerów, przyszłych pułkowników i generałów. Ale także kilka tysięcy studentów cywilnych.