– Wśród obecnie pilotowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych przedsięwzięć z sektora relokacji procesów biznesowych BPO (business process offshoring) znaczną część stanowią reinwestycje, czyli rozszerzanie dotychczasowej działalności w Polsce – przyznaje Krystyna Olesińska, rzecznik PAIiIZ. Wymienia przedsiębiorstwa, które już operują na polskim rynku i wciąż prowadzą rekrutację. Brytyjska firma outsourcingowa Capita Group rekrutuje 450 księgowych i finansistów w Krakowie, do tworzonego tam ośrodka obsługi finansowo – księgowej jej klientów. Również brytyjska wywiadownia gospodarcza Creditsafe tworzy w Krakowie centrum zaawansowanego przetwarzania danych biznesowych, w którym zatrudni 50 informatyków. W Szczecinie, Metro Group tworzy ośrodek obsługi księgowej dla sieci swoich sklepów w Europie. Do 2014 r. znajdzie tam zatrudnienie ponad 250 osób z kwalifikacjami księgowymi. Metsä Group, fińska firma z branży przemysłu drzewnego, zatrudniająca ponad 12 tys. pracowników w 30 krajach, tworzy w Gdańsku centrum usług wspólnych. Do końca 2012 r. zatrudni tam 100 pracowników.

Reorganizacja zatrudnienia

Ośrodki usługowe w Polsce to efekt reorganizacji zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach. W miejsce departamentów zajmujących się administracją działalności gospodarczej prowadzonej w kilkudziesięciu krajach, powstaje jeden ośrodek obsługujących wszystkie oddziały z poszczególnych krajów. Umiejętne przeprowadzenie takiej reorganizacji przynosi korporacjom znaczące korzyści – spadają koszty, a efektywność obsługi administracyjnej rośnie. Pojawia się też możliwość lepszego nadzorowania biznesu w poszczególnych krajach i skuteczniejszego rozwijania go.

– PAIiIZ wspiera krakowską inwestycję amerykańskiego potentata branży energetycznej FMC Technologies i gdańską inwestycję Bayer, niemieckiego potentata branż: chemicznej i farmaceutycznej – informuje Olesińska.

FMC Technologies poszukuje w Krakowie 150 inżynierów, gotowych do pracy w tworzonym tam centrum badawczym R&D (research and development). Gdańskie centrum finansowo – księgowe, tworzone przez Bayer, będzie obsługiwać oddziały tej korporacji funkcjonujące w krajach Europy środkowej i wschodniej. Znajdzie w nim zatrudnienie ponad 200 specjalistów księgowości, którzy ponadto wykażą się świetną znajomością wymaganych języków obcych.

Strefy specjalne

Zagranicznych inwestorów przyciąga do Polski m.in. możliwość stosunkowo łatwego pozyskania dobrze wykwalifikowanych pracowników, których wynagrodzenia wciąż są wyraźnie niższe niż płace osób, zatrudnionych na podobnych stanowiskach, w krajach zachodnich. Bardzo chętnie lokują oni swoje przedsięwzięcia w specjalnych strefach ekonomicznych, gdzie mogą korzystać z pomocy publicznej, np. w postaci okresowych zwolnień podatkowych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Pod koniec 2011 roku, działający w nich inwestorzy, zatrudniali ogółem 241,6 tys. pracowników. Każdego roku pojawiają się w strefach nowi przedsiębiorcy, a dotychczasowi rozszerzają swoją działalność. W 2011 r. liczba pracowników zatrudnionych w strefach wzrosła o 16,8 tys. osób, czyli o 7,5 proc. w stosunku do 2010 roku. Według zapowiedzi resortu gospodarki, tegoroczny wynik nie powinien być gorszy.