Nie każda praca w czasie, gdy pracownik ma wolne ze względu na pogorszenie się jego stanu zdrowia, grozi postępowaniem dyscyplinarnym. Nie może ona być tożsama z tą, którą wykonuje, gdy nie przebywa na zwolnieniu.

Czy można naruszyć interes firmy, nie lecząc się

Pracodawcy doniesiono, że sprzedawca, który faktycznie był chory na grypę i przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że musi leżeć, każdego dnia łamie to zalecenie, bo pomaga przy budowie domu brata. Czy zatrudniający, pomimo tego, że czynności te nie mają żadnego związku z samym stosunkiem pracy, może jakoś zareagować?

Czy wyjazd narusza zasady chorobowego

Pracownik przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie, z którego wynikało, że nie musi leżeć, ale nie może pracować. Następnie na cały czas zwolnienia wyjechał na objazdową wycieczkę zagraniczną. Czy pracownik może zostać zwolniony?

Czy za fikcyjną chorobę można stracić pracę

Płytkarz zatrudniony w spółce budowlanej przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie. Okazało się, że zatrudniony jest zdrowy, a w czasie zwolnienia wykonuje prywatne zlecenie na innej budowie. Czy takie zachowanie można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków z winy pracownika?

Czy każda praca daje prawo do rozwiązania umowy

Pracownik zakładu zegarmistrzowskiego złamał rękę. Przedstawił zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że może chodzić. Pracodawca dowiedział się, że w czasie zwolnienia odpłatnie oprowadza po mieście wycieczki, ponieważ jest przewodnikiem turystycznym. Czy można uznać, że pracownik narusza interesy pracodawcy?

Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę

W hotelu pracuje 30 osób. Jego właściciel otrzymał donos, że jeden z pracowników na zwolnieniu lekarskim remontuje swój dom. Czy pracodawca ma prawo wysłać upoważnioną osobę, która legalnie w jego imieniu sprawdzi te informacje?

Czy można chodzić do szkoły w czasie zwolnienia

Pracownik złamał nogę. Czy w czasie zwolnienia lekarskiego może uczestniczyć w kursie angielskiego bez obaw o groźbę rozwiązania z nim umowy o pracę przez pracodawcę?

Czy pracodawca ma możliwość zlecenia badań

Szef zakładu podejrzewa, że choć zwolnienie przedstawione przez pracownika jest autentyczne, to w rzeczywistości jest on zdrowy. Czy może sam dokonać kontroli stanu zdrowia pracownika, np. wysyłając go do lekarza sądowego?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie sankcje grożą za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania