Zatrudniony pozostający na zwolnieniu lekarskim nie przestaje mieć obowiązków wobec przedsiębiorcy. Musi z nim być w kontakcie, by otrzymać świadczenia z ubezpieczenia na czas choroby

Czy odmowa badania trzeźwości pozbawi zasiłku

Jeden z kolegów czytelnika miał wypadek przy pracy. Nie było to bardzo groźne zdarzenie, ale przez kilka tygodni będzie miał nogę w gipsie. Problem w tym, że odmówił dmuchania w alkomat po wypadku. Czy może mieć odebrany zasiłek chorobowy?

Czy firmę należy powiadamiać o chorobie

Pracownik zachorował, ale nie skontaktował się z pracodawcą. Po powrocie do firmy szef miał pretensje, że brak takiej informacji skomplikował działanie zakładu. Pracownik bronił się, że nikt nie powiedział mu o tym, że ma informować o nieobecności w wyznaczonej formie i okresie. Czy firma musi określić zasady powiadamiania o chorobie?

Czy do kontroli zwolnienia potrzeba upoważnienia szefa

Pracownik często choruje. Liczne nieobecności sprawiły, że pracodawca wysłał do jego domu kadrową, by ta sprawdziła, czy faktycznie jest chory. Pracownika nie było w domu, bo akurat poszedł do apteki, ale potem musiał się z tego tłumaczyć, gdy wrócił do firmy. Czy pracodawcy wolno sprawdzać, co pracownik robi na zwolnieniu?

Czy jest sankcja za późne dostarczenie zwolnienia do firmy

Pracownik zachorował i musiał przebywać na zwolnieniu dwa tygodnie. Ponieważ siedziba firmy była oddalona od miejsca zamieszkania, miał problem z dostarczeniem potwierdzenia niedyspozycji. Postanowił, że zwolnienie lekarskie dostarczy, gdy upłynie termin niezdolności do pracy. Okazało się, że pracodawca wypłacił mu mniej pieniędzy, niż się spodziewał. Czy słusznie wynagrodzenie chorobowe zostało zmniejszone?

Czy pijany uczestnik wypadku dostanie zasiłek

Pracownik pod wpływem alkoholu uległ wypadkowi w pracy. Doznał poważnych urazów, które na wiele tygodni czynią go niezdolnym do pracy. Oczywiście pracował legalnie i był ubezpieczony, ale obawia się, czy fakt, że do zdarzenia doszło, gdy był pijany, może mieć konsekwencje odnośnie do świadczeń za czas zwolnienia lekarskiego. Czy niezależnie od tego, w jakich okolicznościach doszło do niezdolności do pracy, pracownikowi należy się zasiłek chorobowy?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.