Powtarza się historia z niewypłacaniem nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) sprzed roku. Osoby, które służą w NSR, nie otrzymują obiecanych 2 tys. zł nagrody za zaliczone ćwiczenia. Dowódcy jednostek tłumaczą im, że takie świadczenie ma charakter uznaniowy.

Wojsko nadal szuka chętnych do NSR i zabiega o nowych kandydatów, których wciąż brakuje. Okazuje się, że zapomina o tych, którzy już służą. Żołnierze skarżą się, że po roku służby, zaliczeniu ćwiczeń i otrzymaniu bardzo dobrej opinii nie otrzymują obiecanych nagród.

– Mam problem z jej dostaniem, mimo że spełniłem wszystkie warunki – żali się Paweł Żuszek, żołnierz NSR.

Tłumaczy, że przedstawiciele pułku poinformowali go, iż nagroda przyznawana jest według uznania, a nie obligatoryjnie.

Zapytaliśmy więc resort obrony narodowej, czy zmieniły się wytyczne dotyczące przyznawania rezerwistom pieniędzy ekstra.

– Występują takie przypadki, bo otrzymujemy skargi od żołnierzy, ale na bieżąco je prostujemy. Przy częstej zmianie prawa urzędnicy pracujący w jednostkach mogą mieć problemy z ustaleniem stanu faktycznego – potwierdza generał Bogusław Pacek, doradca ministra obrony narodowej.

Podkreśla, że najlepszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji wystąpienie z pisemnym wnioskiem do dowódcy o wypłacenie nagrody.

– Jeśli nie będzie odpowiedzi lub będzie negatywna, to w trybie kodeksu postępowania administracyjnego można się odwołać do wyższego organu – radzi generał Bogusław Pacek.

W ubiegłym roku żołnierze również mieli problemy z wypłacaniem nagród. Na przykład w jednostce wojskowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu nie było na to pieniędzy.

W tym roku żołnierze NSR po raz ostatni otrzymają nagrodę. Resort obrony doszedł do wniosku, że nie przyciąga ona tylu chętnych na ilu liczono. W zamian wprowadza comiesięczne uposażenie dla żołnierzy NSR pozostających w gotowości. Projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony jest w trakcie konsultacji. Zmiany miałyby wejść już od przyszłego roku. Szeregowy ma otrzymywać miesięcznie 175 zł, sierżant – 206 zł, chorąży – 226 zł, a podporucznik 275 zł. Łącznie najniższy stopniem otrzyma za gotowość 2,1 tys. zł. W zamian za taką formę wsparcia żołnierzom zabiorą 2 tys. zł rocznej nagrody.

Etap legislacyjny

Projekt