W tym roku na przymusowe ćwiczenia do wojska trafi 100 rezerwistów. W przyszłym będzie ich już kilka tysięcy.
Rząd ostatecznie zdecydował się na ponowne wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla żołnierzy rezerwy w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych. Takie rozwiązanie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. poz. 299). Wspomniany obowiązek nakłada ono na żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz tych, którym planuje się ich nadanie.
Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. poz. 298) ustalono, że w tym roku przeszkolonych zostanie do 100 rezerwistów. W przyszłym roku wezwań może się spodziewać już około 3,6 tys. rezerwistów. Liczba ta ma się systematycznie zwiększać w kolejnych latach. Docelowo co roku do jednostek ma trafiać ponad 20 tys. osób.