Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych będą mogli odbywać ćwiczenia w uczelniach i szkołach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia. Za ich zaliczenie będą wciąż otrzymywać dwa tysiące złotych nagrody. Pierwotnie Ministerstwo Obrony Narodowej chciało w miejsce nagrody wprowadzić pieniądze za gotowość, które co miesiąc żołnierz otrzymywałby na konto. Na to nie zgodził się minister finansów.
Wczoraj rząd przyjął projekt założeń do nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz uposażeniu żołnierzy niezawodowych.
Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) będą mogli służyć w armii dłużej niż 15 lat. Obecnie do tej granicy jest możliwe korzystanie z tzw. przydziału kryzysowego. Kobiety, które będą służyć w NSR i jednocześnie zajdą w ciążę, skorzystają z prawa zawieszenia przydziału w tym czasie, a także w trakcie urlopu macierzyńskiego. Żołnierze NSR będą mogli również odbywanie ćwiczenia w uczelniach i szkołach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia. Za ich zaliczenie będą wciąż otrzymywać dwa tysiące złotych nagrody.