Firmy, które nie są zakładami pracy chronionej, lecz mają fundusz rehabilitacji, za pomoc wypłacaną niepełnosprawnym pracownikom nie odprowadzą składek do ZUS.
– Pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie korzystne dla niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które zmieniły swój status – zapowiada Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Dodaje, że nie wiadomo jeszcze, czy wystarczy tylko wydanie nowego stanowiska, czy konieczna będzie zmiana w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).