Przedstawiciele związków zawodowych działających w sektorze handlu z Czech, Słowacji i Polski planują wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników tego sektora.
Działacze uzgodnili plan, który zamierzają realizować już jesienią. Jednak w tej chwili nie ujawniają, jaka sieć będzie ich pierwszym celem.
– Poziom wynagrodzeń czy warunki pracy uzależnione są od tego, w jakim kraju działa dana firma. Tak nie powinno być. Nie mam na myśli działań bezprawnych, bo tu firmy starają się trzymać litery prawa, ale często postępują z pracownikami nieetycznie – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”.