Użytkowników portalu wynagrodzenia.pl spytano, ile ich zdaniem powinni zarabiać kierownicy w stosunku do swoich podwładnych. 41 proc. ankietowanych odpowiedziało, że pensja menedżera powinna wynosić 150 proc. zarobków jego podopiecznych. Co piąty pytany uznał, że lider powinien zarabiać dwa razy więcej. 13 proc. respondentów jest zdania, że kierownik powinien otrzymywać pensję o 300 proc. większą niż jego pracownicy.

„Wyższe zarobki kierowników nikogo nie powinny dziwić. Ponoszą oni większą odpowiedzialność oraz posiadają szerszy zakres obowiązków, niż pracownicy szeregowi. Stanowisko kierownicze jest również wyżej w hierarchii organizacyjnej, a więc i jest lepiej płatne” – ocenia Magdalena Wrzesień z portalu wynagrodzenia.pl

Ile w rzeczywistości zarabiają osoby piastujące to stanowisko? Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń* przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana całkowitego wynagrodzenia kierowników wyniosła w 2011 roku 5 500 zł brutto. Jednym z czynników wpływających na wysokość zarobków menedżerów była liczebności ich podwładnych. Kierownicy zarządzający małymi zespołami (2 -10 osób) z medianą wynosząca 5 300 zł, zarabiali ponad 11 proc. mniej niż ich koledzy odpowiedzialni za prace ponad dziesięciu osób (6 000 zł brutto).