Gdyby proponowane przez NSZZ „Solidarność” zasady ustalania płacy minimalnej obowiązywały od 2005 roku, byłaby ona dziś wyższa o 293 zł.
Tak wynika z przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych symulacji wysokości płacy minimalnej przeprowadzonej przy założeniach zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on, że najniższa płaca będzie rosła szybciej, jeśli prognozowany wzrost PKB będzie przekraczał 3 lub 4 proc, tak aby osiągnęła poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z symulacji wynika, że stałoby się to już po pięciu latach obowiązywania nowych przepisów.
Wysokość płacy minimalnej / DGP
Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt trafił obecnie do prac w podkomisji stałej ds. rynku pracy.