Kodeks pracy określa nie tylko, jak długo pracować może pracownik, ale także, przez jaki czas powinien odpoczywać. Pilnowanie tego należy do obowiązków pracodawcy

Czy liczba nadgodzin jest limitowana

Pracodawca często zleca mi pracę nadliczbową, szczególnie wtedy, gdy kończymy jakieś duże zamówienie. Czy taka praca jest w jakiś sposób ograniczona?

Czy można wypoczywać dłużej niż 11 godzin

Pracuję przy ochronie mienia, często po 18 godzin na dobę. Ile godzin odpoczynku należy mi się po takiej dniówce?

Czy każdy ma prawo do przerwy w pracy

Jestem zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, co oznacza, że w poszczególnych dniach wykonuję swoje obowiązki przez różną liczbę godzin. Przykładowo w poniedziałek pracuję przez 12 godzin, a w środę tylko przez 4. Czy w każdym z tych dni przysługuje mi 15-minutowa przerwa w pracy?

Czy 35 godzin wolnego zawsze musi obejmować niedziele

Od niedawna jestem zmuszony pracować w niektóre niedziele. Wynika to z charakteru mojej pracy, jestem recepcjonistką w hotelu. Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien udzielić mi tygodniowego odpoczynku?

Czy niektórzy mogą odpoczywać krócej

Jestem główną księgową. Ostatnio mój szef coraz częściej zleca mi dłuższą pracę. Niedawno musiałam nawet pracować w weekend, tak że nie miałam zapewnionego 35-godzinnego odpoczynku. Czy jest to zgodne z prawem?

Czy skrócone wolne trzeba później oddać

Trzy dni temu zostałem ponownie wezwany do pracy w związku z awarią. Pracowałem do godziny 14.00, a o 20.00 musiałem znów stawić się w pracy. Na szczęście awaria została szybko usunięta, zajęło nam to tylko 2 godziny. Czy pracodawca powinien zrekompensować mi przerwanie mojego wypoczynku?

Czy udział w akcji ratowniczej zwalnia z norm

Pracodawca po godzinach pracy kazał mi ewakuować sprzęt, któremu groziło zalanie. Pracowałem przy tym do godziny 23, czyli przez 7 dodatkowych godzin. Czy przysługuje mi dodatkowy odpoczynek?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki odpoczynek od pracy szef musi zapewnić pracownikowi
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania