Jak wynika z analizy badań przeprowadzonych na zlecenie www.monsterpolska.pl przez firmę Mareco, największe szanse na zatrudnienie mają kandydaci, którzy szukają pracy on-line. Ponad 42% ankietowanych pracodawców stwierdziło, że poszukuje kandydatów przede wszystkim za pośrednictwem sieci.

Przez Internet rekrutują głównie firmy, które zatrudniają powyżej 100 pracowników (52%). Najczęściej w taki sposób pracownicy poszukiwani są w branży finansowej i księgowej, najrzadziej natomiast w telekomunikacji i FCMG. Prawie 1/3 badanych przedsiębiorstw prowadzi stronę internetową stworzoną specjalnie w celach rekrutacyjnych.

W prawie co trzeciej firmie poszukuje się kandydatów zatrudnione poprzez rekrutację wewnętrzną. Podobna liczba pracodawców przegląda ogłoszenia w prasie. Jedynie 7% przedsiębiorców deklaruje korzystanie z usług Urzędu Pracy.

Wyniki badań pochodzą z analizy przeprowadzonej na zlecenie monsterpolska.pl przez firmę Mareco. W dniach 16 sierpnia - 7 września 2011. Badaniem objętych zostało 240 losowo wybranych przedsiębiorstw z województw małopolskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Wszystkie badane firmy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników i działają w jednej z ośmiu wskazanych branż: IT, sprzedaż, finanse, telekomunikacja, księgowość, przemysł, FMCG, inżynieria. W każdym z trzech województw zrealizowanych zostało po 10 wywiadów z firmami z każdego z badanych sektorów.