Podstawowym obowiązkiem pracownika względem pracodawcy jest wykonywanie swoich zadań we wskazanym przez niego miejscu. Są jednak sytuacje życiowe, które to uniemożliwiają.
Prawo pracy uregulowało, co ma zrobić pracownik, który z innych powodów niż choroba czy urlop nie może stawić się w pracy. Przede wszystkim nie może zaskakiwać pracodawcy. Jeżeli więc przyczyna nieobecności jest z góry wiadoma i możliwa do przewidzenia, pracownik powinien uprzedzić o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Jeśli zatrudniony nie stawi się w pracy, powinien niezwłocznie powiadomić o przyczynie absencji i przewidywanym okresie, w jakim nie będzie obecny w firmie. Warunek niezwłoczności zostanie spełniony, jeżeli informacja o nieobecności i jej przyczynach dotrą do pracodawcy nie później niż w drugim dniu nieobecności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Braku domowników

Reklama

Przywilejów powodziowych

Braku usprawiedliwienia

Urzędowych spraw

Zasady usprawiedliwiania nieobecności pracodawca powinien określić w regulaminie pracy

Nie każde podtopienie gruntów daje możliwość usprawiedliwienia absencji w zakładzie

Spożywanie alkoholu na terenie firmy uzasadnia zastosowanie kary pieniężnej

Co usprawiedliwia nieobecność

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak i kiedy usprawiedliwić swoją nieobecność w miejscu pracy.