Firma nie może rozwiązać umowy osoby, która podlega ochronie przedemerytalnej, jeśli w jej aktach personalnych jest tylko orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy. Taką ochronę może znieść dopiero decyzja ZUS przyznająca prawo do renty.
Pracownica była zatrudniona w szpitalu na stanowisku administracyjnym. Dyrektor placówki postanowił w ramach restrukturyzacji zlikwidować m.in. jej stanowisko pracy. W momencie wypowiedzenia umowy zatrudniona miała ukończone 56 lat i posiadała ponad 30-letni staż ubezpieczeniowy, który umożliwiał jej przyznanie emerytury.
Od decyzji dyrektora odwołała się do sądu I instancji. Argumentowała, że przyczyny wypowiedzenia są nierzeczywiste. Sąd jednak oddalił jej żądania. Sprawa trafiła do sądu II instancji.