Szukanie oszczędności nie ominęło administracji rządowej. Już wiadomo, że nie będzie podwyżek w przyszłym roku dla członków korpusu służby cywilnej, a także nagród i nowych mianowań.
Wskutek połączenia resortów ponad tysiąc osób straci pracę. To jednak nie wszystko. Z informacji, do których dotarł DGP, wynika, że przygotowywana jest nowelizacja pragmatyki urzędniczej i ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Wszystko wskazuje na to, że służbę cywilną czeka kolejna rewolucja i to jeszcze większa od tej ze stycznia 2016 r., kiedy zlikwidowane zostały konkursy na stanowiska dyrektorskie.

Kolejne oszczędności