Mimo trudnej sytuacji finansowej samorządowcy nie uchylają się od wypłaty dodatkowych gratyfikacji dla pracowników i dyrektorów placówek oświatowych. Wynoszą one nawet po 10 tys. zł.
W tym tygodniu na konta nauczycieli wpłyną dodatkowe pieniądze w postaci nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wypłacają je dyrektorzy, samorządowcy i kuratorzy, a nawet resort edukacji narodowej. Pieniądze wypłacane są niezależnie od tego, że pracownicy oświaty brali udział strajku (jak w zeszłym roku) albo w sposób ograniczony pracowali z uczniami podczas zdalnego nauczania (jak w tym roku). Mimo trudnej sytuacji w budżecie państwa i w finansach poszczególnych gmin rząd nie zdecydował się na zamrożenie wypłaty nagród w oświacie. Zrobiono tak tylko wobec urzędników z administracji rządowej. W przyszłym roku nie będą one mieć wyodrębnionych na ten cel dodatkowych środków.

Bonusy od kuratora