Na koniec września w polskim systemie ubezpieczeń społecznych było ubezpieczonych 689 tys. obcokrajowców, o 19 tys. więcej niż w lutym. – To skala nienotowana w naszej historii – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Cudzoziemcy, którzy wykonują w Polsce legalną pracę, podlegają w Polsce ubezpieczeniom społecznym (poza szczególnymi przypadkami). Są to m.in. pracownicy, zleceniobiorcy i prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Z danych ZUS, które otrzymał DGP, wynika, że na koniec września takich obcokrajowców było 689 tys. Oznacza to wzrost o 31 tys. względem sierpnia i o 19 tys. względem lutego.
– Na początku epidemii obserwowaliśmy odwrotny trend – przypomina Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Firmy bowiem w pierwszej kolejności rozwiązywały umowy z obcokrajowcami. – Ponadto na przełomie marca i kwietnia spora ich grupa sama zdecydowała się wyjechać ze względu na dużą niepewność panującą wówczas na całym świecie – tłumaczy ekspert.