Świadczenia motywacyjne dla najbardziej doświadczonych mundurowych, korzystniejsze zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i podwyższenie maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi to tylko niektóre rozwiązania ujęte w ustawie, którą przegłosował na ostatnim posiedzeniu Sejm.
Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat będą mogli liczyć na 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł miesięcznie. To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian, która ma zatrzymać w służbie doświadczonych mundurowych i poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Służbie Więziennej.
Reklama
Posłowie nie zgodzili się na włączenie do kręgu beneficjentów tego rozwiązania funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, o co zabiegali senatorowie. Nie będą oni też mogli liczyć na zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną w takiej wysokości, jaka będzie przysługiwać w innych służbach. Zgodnie z uchwaloną ustawą kwota ta nie będzie mogła przekraczać czterokrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, o którym mowa w ustawach pragmatycznych służb, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta