Nie ustają prace nad wprowadzeniem świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy z dłuższym stażem. Mają je otrzymać ci, którzy zostaną na służbie, zamiast przechodzić na emeryturę
Funkcjonariusze mający wysługę powyżej 25 lat mogą liczyć na 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci będący w służbie powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł miesięcznie. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, którym ma zająć się rząd.
Zrobi to wbrew opinii Ministerstwa Finansów, w której sugerowano, że w świetle panującej pandemii COVID-19 i trudnych do przewidzenia dalszych skutków społeczno-gospodarczych i finansowych z nią związanych należałoby poważnie rozważyć konieczność wprowadzania takich rozwiązań akurat w tym czasie (pisaliśmy o tym w DGP nr 97/220 „Niepewne świadczenia motywacyjne dla mundurowych”).